Nisko: 884 696 626 || Zarzecze: 884 696 627

[email protected]

Personel w Fizjo-med

lek. Marek Puchalski
Specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Kamil Sawka
Specjalista rehabilitacji medycznej

mgr fizjoterapii Agnieszka Hołysz

Ukończone kursy:

 • Terapia manualna – mobilizacje, zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe  z anatomia palpacyjną
 • Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Skoliozy – diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne
 • Kinesiology taping, masterclass I i II
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego i obręcz miednicze
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy
 • Kręgosłup- Osteopatyczna diagnostyka i leczenie
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Anatomy Trains Structure and Function

mgr fizjoterapii Izabela Karp-Partyka

Ukończone kursy:

  • Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty”,
  • Kurs podstawowy koncepcji PNF,
  • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,
  • Kinesiology taping masterclass czesc I czesc II,
  • Zawodowy kurs masazu.
  • Masaż tkanek głębokich,
  • Fits- funkcjonalna indywidualna terapia skolioz
  • TMJ- Terapia stawów skroniowo-żuchwowych
  • Anatomy Trains – taśmy anatomiczne struktura i forma
  • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego i obręczy miednicznej
  • Badanie i fizjoterpia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy
  • Kręgosłup – osteopatyczna diagnostyka i leczenie

mgr fizjoterapii Marta Loryś

Ukończone kursy:

 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej

mgr fizjoterapii Maria Kędra

Ukończone kursy:

 • Masaż tkanek głębokich
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej
 • Staw kolanowy – rehabilitacja i postępowanie kliniczne w dysfunkcjach, urazach i po zabiegach operacyjnych

mgr fizjoterapii Patrycja Tereszkiewicz

Ukończone kursy:

 • Pinoterapia
 • Taping rehabilitacyjny
 • Wsparcie narzędziowe w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Kończyna górna po udarze
 • Kończyna dolna po udarze
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Masaż tkanek głębokich
 • Kurs Masażu Klasycznego

mgr fizjoterapii Elżbieta Strojny

Ukończone kursy:

 • Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej Kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha – terapia kompleksowa
 • Masaż tkanek głębokich
 • Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • Wsparcie narzędziowe w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej
 • Neuro Kolano
 • Fundamenty Ruchu

mgr fizjoterapii Katarzyna Gorczyca

Studia podyplomowe:

  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (autyzm)
  • Integracja sensoryczna
  • Terapia zajęciowa

   

  Kursy i szkolenia:

  • PNF
  • Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej: diagnoza i terapia zaburzeń manualnych i grafomotorycznych wynikających z dysfunkcjonalnych procesów sensorycznych
  • Diagnoza i terapia wad postawy u dzieci
  • Terapia zajęciowa
  • Dziecko z autyzmem w terapii sensomotorycznej
  • Dziecko wiotkie
  • Pedagogika i oligofrenopedagogika
  • Warsztat pracy terapeuty AAC (komunikacja alternatywna i wspierająca)
  • Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka – szkolenie dla specjalistów i rodziców
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
  • Integracja międzypółkulowa: program „Dziecko w równowadze”
  • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
  • Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym – formy pracy terapeutycznej w oparciu o koncepcje neurorozwojowe
  • Metoda ruchu rozwijającego

mgr Henryka Zielińska-Brudniak, neurologopeda

Studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Integracji Sensorycznej
 • Podyplomowe Studia Neurologopedii
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne
 • Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej z Wychowaniem                        przedszkolnym

 

Kursy i szkolenia:

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy do pracy z dzieckiem z ADHD
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Metoda terapii Biofeedback
 • Metoda Halliwick
 • Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych
 • Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera
 • Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu

mgr fizjoterapii Małgorzata Prokop

  • Terapia Neurorozwojowa NDT -Bobath
  • Edukacja,  rewalidacja i terapia osób ze spektru autyzmu
  • Oligofrenopedagogika z Integracją Sensoryczną
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Kurs Podstawowy Halliwick
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Dzieci
  • Metoda Dobrego Startu
  • Oligofrenopedagogika”, kurs kwalifikacyjny
  • Trening Umiejętności Społecznych, TUS
  • Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
  • Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole
  • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
  • Picture Exchange Communication System -Poziom I i II
  • Wpływ napięcia mięśniowego i postawy na nieprawidłowości artykulacyjne
  • wybrane testy neurofizjologiczne u dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym
  • wykorzystanie irradiacji w usprawnianiu pacjenta pediatrycznego
  • jak rozszyfrować napięcie mięśniowe u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • aspekty neurorozwojowe zaburzeń wędzidełka języka
  • motoryczne aspekty zaburzeń pobierania pokarmu u noworodków , niemowląt i dzieci

mgr Natalia Szypura

<span style="font-size:10px;font-weight:500;">Ta witryna korzysta z plików cookies. Aby dostosować się do Twoich potrzeb i zapewnić maksymalny komfort korzystania,<br> strona używa plików cookies w celach związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi<br> oraz treściami reklamowymi. Przeglądając naszą witrynę akceptujesz Politykę prywatności i Politykę cookies.<br></span> Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close